Czyste powietrze – izolacja pianką Korsze

Zastosowana piana producenta:
Piana producenta quad

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na wykonanie izolacji pianą? Z takiej możliwości skorzystali jedni z naszych ostatnich Klientów. Oto kilka szczegółów na temat programu Czyste Powietrze:

Cel Programu:

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci:

Beneficjentami są osoby fizyczne:

1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Więcej informacji na stronie internetowej. źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły realizacji:
  • Korsze
  • powierzchnia wykonanej izolacji: 175 m2
  • grubość izolacji: 20 cm
  • w użyciu piana #QuadFoam500 (Doskonała Izolacja)

Pozdrawiamy naszych wspaniałych Klientów, którzy byli bardzo gościnni

Kilka zdjeć z realizacji w Korszach

Miejsce realizacji w Korsze, Polska na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *